عبدالله: هدف حمله کننده‌ها به جنبش روشنایی نفاق ملی بوده است

عبدالله: هدف حمله کننده‌ها به جنبش روشنایی نفاق ملی بوده است

رییس اجراییه کشور می‌گوید با انجام حمله خونین در چوک دهمزنگ شهر کابل، هدف دشمنان نفاق افگنی میان افغان‌ها است. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران تأکید کرد که مردم باید در برابر چنین دسیسه‌های دشمن محتاط...