عبدالله: ما آماده برگزاری انتخابات هستیم و طالبان باید از جنگ دست بکشند

عبدالله: ما آماده برگزاری انتخابات هستیم و طالبان باید از جنگ دست بکشند

دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت گفته است که حکومت وحدت ملی آماده می‌شود تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند. او که امروز در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد گفت نهادهای امنیتی برای برگزاری...