عبدالله عبدالله: گفتگوهای صلح زمینه را برای بازگشت مخالفان فراهم کرده است

عبدالله عبدالله: گفتگوهای صلح زمینه را برای بازگشت مخالفان فراهم کرده است

دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت کشور در نشستی تحت نام معرفی پلان پاسخ‌دهی بشری برای سال ۲۰۱۶ در کشور گفت: گفتگوهای صلح زمینه را برای بازگشت مخالفان فراهم کرده است و گروه‌های مخالفان باید از فرصت ایجادشده...