عبدالله عبدالله: شما برای دفاع از ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور قربانی شده‌اید

عبدالله عبدالله: شما برای دفاع از ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور قربانی شده‌اید

عبدالله عبدالله، ریاست اجرائیه کشور، در دیدار با نمایندگان معلولین و معیوبین گفت شما برای دفاع از ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور قربانی شده‌اید. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست اجرائیه کشور به نشر رسیده، آمده که عبدالله...