عبدالله: زنان باید در انتخابات آینده سهم بگیرند

عبدالله: زنان باید در انتخابات آینده سهم بگیرند

داکتر عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی گفت که تأمین صلح آرزوی تمام مردم کشور است از این رو باید پروسه صلح بگونه شفاف برگزار شود.   رئیس اجرائیه امروز در مراسمی که به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن در کابل برگزار شده بود...