عبدالله: رییس‌جمهور در نشست کشورهای قلب آسیا شرکت می‌کند

عبدالله: رییس‌جمهور در نشست کشورهای قلب آسیا شرکت می‌کند

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، کنفرانس منطقوی قلب آسیا در اسلام‌آباد را فرصت خوبی برای تحکیم همکاری‌های صادقانه و ثبات منطقوی می‌داند. دکتر عبدالله عبدالله، در نشست امروز شورای وزیران، اظهار داشت که رییس‌جمهور در رأس...