عبدالله: در پی یافتن راه‌حلی برای رفع مشکلات امنیتی هستیم

عبدالله: در پی یافتن راه‌حلی برای رفع مشکلات امنیتی هستیم

رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی می‌گوید که فرارسیدن فصل زمستان فرصتی است تا مشکلات نیروهای امنیتی موردبررسی قرارگرفته و حل گردد. دکتر عبدالله عبدالله، در نشست امروز شورای وزیران اظهار داشت که چالش‌های امنیتی در جلسات...