عبدالله: حکومت سرمایه‌گذاران هندی را حمایت می‌کند

عبدالله: حکومت سرمایه‌گذاران هندی را حمایت می‌کند

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته که اگر بخش خصوصی هند در بخش‌های مختلف در کشور سرمایه‌گذاری کند، حکومت از آنان حمایت خواهد کرد. وی روز گذشته در کنفرانس گسترش و تقویت پیوند منطقه‌ای در دهلی‌نو،‌ روابط...