عبدالله: حکومت از اطفال حمایت می‌کند

عبدالله: حکومت از اطفال حمایت می‌کند

دکتر عبدالله رییس اجرایی کشور در دیدار با "لیلی زروقی" نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان در کابل گفت که حکومت افغانستان به قضیه اطفال و حمایت از آن‌ها متعهد است. خانم زروقی برنامه‌ها و حوزه‌ کاری خویش را در حمایت...