عبدالله: تجاوز به زنان معادل زنده‌به‌گور کردن آنان است

عبدالله: تجاوز به زنان معادل زنده‌به‌گور کردن آنان است

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در پایان سمینار سه‌روزه جایگاه زن در اسلام گفت که این حکومت، با تمام توان برای محو خشونت علیه زنان تلاش می‌کند. این سمینار سه‌روزه به ابتکار مرکز رشد استعدادهای زنان و...