عبدالله به روحانی: در تلاش زمینه‌سازی بازگشت مهاجرین هستیم

عبدالله به روحانی: در تلاش زمینه‌سازی بازگشت مهاجرین هستیم

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور ناوقت روز گذشته با حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در تهران دیدار کرده است. دو طرف در این دیدار درباره موضوعات مختلف بحث و گفتگو کرده‌اند، رییس اجرایی به حسن روحانی گفته است که دولت...