عبدالله به ایران می‌رود

عبدالله به ایران می‌رود

دکتر عبدالله در دیدار سه‌روزه خود از تهران قرار است با مقام‌های ایرانی در خصوص چالش‌های منطقه‌ای و تقویت همکاری‌ها گفتگو کند. سخنگوی رییس اجرایی گفت که انتظار می‌رود در این دیدار چندین توافق‌نامه نیز میان دو کشور به...