عبدالله: بر دشمنان افغانستان رحم نمی‌شود

عبدالله: بر دشمنان افغانستان رحم نمی‌شود

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفته است که مذاکرات به هیچ صورت به معنای توقف جنگ و مبارزه علیه تروریستان نخواهد بود. وی گفت که حکومت به تمام معنی جنگ خود را علیه تروریستان...