عبدالله برای رفع چالش‌های ویزای سیاسی با مقام‌های هندی صبحت کرد

عبدالله برای رفع چالش‌های ویزای سیاسی با مقام‌های هندی صبحت کرد

اولین اقدام در سفر رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به دهلی‌نو، رفع ویزای سیاسی برای دیپلمات‌های افغانستان به هند بود. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ویکاس سواروپ، سخنگوی وزارت امور خارجه هند در توییتر خود نگاشته است که این...