عبدالله: از ایجاد شورای حراست و ثبات خوشحالم

عبدالله: از ایجاد شورای حراست و ثبات خوشحالم

دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور از اعلام موجودیت شورای حراست و ثبات افغانستان که با محوریت چهره‌های سرشناس جهادی و سیاسی ایجادشده استقبال کرد. دکتر عبدالله در نشست شورای وزیران گفت که خواسته‌های این شورا،...