داکتر عبدالله با وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرد

داکتر عبدالله با وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرد

«عبدالله عبدالله» رییس اجراییه  دولت افغانستان روز یکشنبه ۱۷ سرطان، با «عبدالعزیز کاملوف» وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت همراه اش در قصر سپیدار دیدار کرد.   رییس اجراییه ضمن خوش آمدگویی به آقای کاملوف و هیئت همراه...