عبدالسلام سلام: بیش از ۱۶۰۰ تن در بست‌های مختلف دولتی استخدام شدند

عبدالسلام سلام: بیش از ۱۶۰۰ تن در بست‌های مختلف دولتی استخدام شدند

عبدالسلام سلام رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید، در سال جاری بیش از ۱۶۰۰ تن از طریق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بست های مختلف اداره‌های دولتی  ولایت‌های غرب کشور استخدام شدند.   رییس اداره...