گفت‌وگوی اختصاصی (۴)

گفت‌وگوی اختصاصی (۴)

گفت‌وگوی اختصاصی با عبدالرزاق احمدی رییس معارف هرات موضوع : بررسی وضعیت کنونی معارف ولایت هرات ...