برکناری عبدالحکیم مجاهد از عضویت در شورای عالی صلح

برکناری عبدالحکیم مجاهد از عضویت در شورای عالی صلح

عبدالحکیم مجاهد عضو و مشاور شورای عالی صلح از سوی رهبران حکومت از عضویت این شورا برکنار شده است. امید میثم، سخنگوی ریاست اجرائیه گفته است که آقای مجاهد بر بنیاد گفته‌های غیر مسئولانه و توهین آمیز در مقابل تاجیکستان از...