عبدالجبار قهرمان معاون وزارت دفاع شد

عبدالجبار قهرمان معاون وزارت دفاع شد

به‌فرمان ارگ ریاست جمهوری عبدالجبار قهرمان به‌عنوان معاون وزیر دفاع تعیین گردیده است. دکتر محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور عبدالجبار قهرمان عضو مجلس نمایندگان را به‌عنوان معاون وزارت دفاع برگزیده است. عبدالجبار...