موسسه نظرسنجی مستقل روسیه، عاملی بیگانه است

موسسه نظرسنجی مستقل روسیه، عاملی بیگانه است

روزنامه نیویورک تایمز نوشته، در حالی که تنها دو هفته به برگزاری انتخابات سراسری مجلس روسیه باقی مانده و حمایت از حزب دولتی روسیه متحد رو به کاهش است،مقام های روسیه اعلام کردند که مرکز نظرسنجی مستقل آن کشور عامل بیگانه...