عاملان قتل چهار زن در ولایت بلخ باید شناسایی و مجازات خوهند شد

عاملان قتل چهار زن در ولایت بلخ باید شناسایی و مجازات خوهند شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‎گوید، عاملان قتل چهار زن در ولایت بلخ باید شناسایی و مجازات شوند. سید محمد سامع، مسئول این کمیسیون در زون شمال گفت، که این زنان به گونه وحشتناکی کشته شدند و نهادهای امنیتی و قضایی...