ساکنان هرات حمله بر مساجد و عالمان دین را محکوم کردند

ساکنان هرات حمله بر مساجد و عالمان دین را محکوم کردند

ده‌ها تن از ساکنان هرات حمله بر مساجد و ترور عالمان دینی را در یک گردهمایی اعتراضی محکوم کردند. این ساکنان از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا در قسمت مصئونیت جانی عالمان دین بکوشند. در این میان، مهدی حدید مسئول کمیتۀ...