برخی از عالمان دین در بادغیس، قاچاق مواد مخدر را مشروع می‌دانند

برخی از عالمان دین در بادغیس، قاچاق مواد مخدر را مشروع می‌دانند

عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس می‌گویند که شماری از عالمان دین در این ولایت، قاچاق مواد مخدر را مشروع می‌دانند.   او بیان داشت که برخی دیگر از عالمان دین بر نامشروع بودن قاچاق مواد مخدر فتوا داده اند که به...