عارفه پیکار: در امتحان کانکور، برای دختران سهم ویژه داده شده است

عارفه پیکار: در امتحان کانکور، برای دختران سهم ویژه داده شده است

مسئولان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که در آزمون سراسر کانکور، سهم ویژه‌ای برای دختران در نظر گرفته شده است.   «عارفه پیکار» سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور گفت که امسال بیش از ۶هزار دختر در بخش‌های دلخواه جذب...