تفاهم نامه عادی سازی روابط میان کوبا و اتحادیه اروپا امضا شد

تفاهم نامه عادی سازی روابط میان کوبا و اتحادیه اروپا امضا شد

در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کوبا در بروکسل، طرفهای گفتگو توافق جدیدی را با موضوع همکاری و عادی سازی روابط میان این اتحادیه و هاوانا امضا کردند. به این ترتیب ۲۳ سال پس از شکل گیری این اتحادیه،...