عادت‌های غلطی که باید آن ها را ترک کنیم

عادت‌های غلطی که باید آن ها را ترک کنیم

- به تماس هایی که نمی شناسید، اصلاً پاسخ ندهید برای این ترک این عادت، تیم فریس چند دلیل دارد. اول اینکه پاسخگویی به شماره های بی ربط و کسانی که نمی شناسید در حقیقت باعث از میان رفتن تمرکز و دقت شما می شود. وقت شما را به شدت...