عادت‌های روزانه‌ای که شما را باهوش تر می‌کند کدام‌ها اند؟

عادت‌های روزانه‌ای که شما را باهوش تر می‌کند کدام‌ها اند؟

آیا می خواهید ذهن خود را وسعت دهید و باهوش تر شوید؟ کمی تلاش روزانه وسعت عظیمی به ذهن شما می دهد. در مقاله علمی که به تازگی در نشریه Quora چاپ شده و بر مبنای چند مقاله روان‌شناسی معروف است، چند روش ساده به شما پیشنهاد می شود...