عادت‌هایی که شما را بادقت می‌کند

عادت‌هایی که شما را بادقت می‌کند

۱- هر روز ۱۰ ایده بسازید به این فکر کنید که چگونگه می‌توانید فقر را در جامعه کاهش دهید، برای حل مشکلات روزمره خود چه کاری می‌توانید انجام دهید، اگر فیلم‌ساز بودید چه موضوعی را جهت ساخت فیلم انتخاب می‌کردید و مواردی از...