بخش رسیدگی به واقعات عاجل بزودی در بیمارستان هرات ساخته می‌شود

بخش رسیدگی به واقعات عاجل بزودی در بیمارستان هرات ساخته می‌شود

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که قرار است در آینده نزدیک یک مرکز رسیدگی به "واقعات عاجل"در نزدیکی درب ورودی این مرکز درمانی ساخته شود.   محمد رفیق شیرزی، سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات گفته است که بودجه ساخت...