ظهور ذخایر نژادپرستی در آمریکا

ظهور ذخایر نژادپرستی در آمریکا

جیمی کارتر رییس‌جمهور پیشین آمریکا در یک مصاحبۀ مطبوعاتی گفت: «ذخایر بزرگی از نژادپرستی زیرخاک آمریکا پنهان است که در حال حاضر بخشی از آن دوباره ظهور کرده و دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری نیز از...