پولیس هرات سه تن را به ظن یک قتل در ناحیه سوم شهر بازداشت کرد

پولیس هرات سه تن را به ظن یک قتل در ناحیه سوم شهر بازداشت کرد

پولیس هرات سه تن را به ظن یک قتل در ناحیه سوم این شهر، بازداشت کرده است. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات با بیان این مطلب گفته است که از نزد این افراد یک میل تفنگچه نیز به دست آمده است. به گفتۀ آقای ولی‌زاده،...