ظاهر قدیر: دوام حکومت در قید اسناد دست داشتۀ من است

ظاهر قدیر: دوام حکومت در قید اسناد دست داشتۀ من است

معاون اول مجلس نمایندگان مدعی است که اگر اسناد و شواهد خود را در مورد ادعاهایش مبنی بر دست داشتن شورای امنیت ملی در تمویل داعش ارائه کند، حکومت سقوط می‌کند. ظاهر قدیر یک‌بار دیگر در نشست عمومی امروز "چهارشنبه ۱۱ عقرب"...