طی عملیات تصفیه‌ای در ولایت غور ۲۵ تن کشته شدند

طی عملیات تصفیه‌ای در ولایت غور ۲۵ تن کشته شدند

در عملیات تصفیه‌ای در ولایت غور تحت نام خشم فیروزکوه ۲۵ تن از مخالفان مسلح دولت کشته ۷ تن دیگر شان زخمی گردیده است. این عملیات که ازسوی قول اردوی ۲۰۷ ظفر راه انداری گردیده بود بخشی های شرقی وشمال‌شرقی شهر فیروزکوه را پاک...