طی عملیاتی ۷ روستای ولسوالی شیندند از وجود طالبان پاکسازی شد

طی عملیاتی ۷ روستای ولسوالی شیندند از وجود طالبان پاکسازی شد

نیروهای ارتش با راه اندازی عملیاتی، ۷ روستای ولسوالی شیندند را از وجود طالبان پاکسازی کردند. نجیب الله نجیبی سخنگوی ارتش در غرب کشور به تلویزیون چکاد گفت: "روز گذشته عملیاتی به منظور پاکسازی برخی از مناطق ولسوالی شیندند...