طوفان مهاجرت را برای آوارگان سوری و عراقی سخت‌تر کرده است

طوفان مهاجرت را برای آوارگان سوری و عراقی سخت‌تر کرده است

نزدیک به ۲۰۰۰ مهاجر سوری و عراقی که در تلاش بودند خود را از مناطق درگیری به اردوگاه سازمان ملل در منطقه الحول سوریه برسانند، در شن و ماسه و طوفان صحرا گیر کرده اند. مهاجران در راه مانده، در بیابان و در چهل کیلومتری اردوگاه...