علاقمندی کشاورزان بادغیس برای کشت طلای سرخ افزایش یافته است

علاقمندی کشاورزان بادغیس برای کشت طلای سرخ افزایش یافته است

مسئولان در اداره زراعت بادغیس می‌گویند کشت زعفران در این ولایت در حال ترویج است. این مسئولان می‌افزایند که از یک‌ و ‌نیم سال به این‌سو، بسیاری از کشاورزان این ولایت به کشت گیاه زعفران روی آورده‌اند. عبدالعزیز...