برنامه‌های اداره ترافیک برای نظم بخشیدن به هرات

برنامه‌های اداره ترافیک برای نظم بخشیدن به هرات

مسئولان در اداره ترافیک هرات می گویند که برنامه های منظمی را برای نظم بخشی شهری و ترافیکی دارند.   غلام نبی فرخی سرپرست اداره ترافیک هرات به تلویزیون چکاد می گوید، طی جلسات و نشست‌هایی که با والی هرات و اعضای شورای...