طرح ناکام ترور اردوغان ازسوی گولن

طرح ناکام ترور اردوغان ازسوی گولن

روزنامۀ "ینی شفق" ترکیه مدعی شد هواداران فتح الله گولن قصد داشته‌اند اردوغان را در سال ۲۰۱۲ و در جریان یک عمل جراحی ترور کنند. به گزارش العالم، این روزنامه به نقل از منبعی که در جریان تحقیقات مرتبط با فاسد در سال ۲۰۱۳ شرکت...