طرح خودکفایی وزارت زراعت کشور اعلام شد

طرح خودکفایی وزارت زراعت کشور اعلام شد

وزارت زراعت قصد دارد با عملی کردن برنامه‌های مشخص تا پنج سال آینده افغانستان را ازنظر تولید گندم خودکفا کند. وزیر زراعت می‌گوید به هدف افزایش تولید گندم در کشور برنامه‌های مختلفی را روی دست دارد که امیدوار است،...