طرح حمله طالبان به پاسگاه‌های ارتش در بادغیس شکست خورد

طرح حمله طالبان به پاسگاه‌های ارتش در بادغیس شکست خورد

نیروهای ارتش تجمع افراد طالبان که به منظور طراحی حمله به پاسگاه های ارتش در ولسوالی بالامرغاب ایجادشده بود را هدف حمله قرار دادند. محمدزی شیرزاد فرمانده تیپ/لوای سوم ارتش در ولایت بادغیس در صحبت با خبرنگار تلویزیون چکاد...