طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها در کمیسیون امنیت ملی ایران رد شد

طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها در کمیسیون امنیت ملی ایران رد شد

طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها ، دارندگان گرین کارت و اقامت طولانی مدت مدیران ارشد و مسئولان ایرانی در کمیسیون امنیت ملی مجلس رد شد. حسین نقوی حسینی ، سخنگوی این کمیسیون گفته است در جلسه روز سه شنبه تاکید شد که باید با...