طرح بازسازی کانال دهران کلادراز هرات امضا شد

طرح بازسازی کانال دهران کلادراز هرات امضا شد

طرح بازسازی کانال آب‌یاری دهران کلادراز ولسوالی غوریان ولایت هرات توسط وزارت انرژی و آب افغانستان با یک شرکت به امضا رسیده است.   محمد سروری مسئول بخش مطبوعات حوزه دریایی هریرود- مرغاب به تلویزیون چکاد می‌گوید که...