طرح اتحادیه اروپا برای کمک‌رسانی به ساکنان شهر حلب

طرح اتحادیه اروپا برای کمک‌رسانی به ساکنان شهر حلب

اتحادیه اروپا طرحی پیشنهاد کرده که طی آن به ساکنان شهر حلب که در بخش‌های تحت محاصره شورشیان مخالف دولت سوریه زندگی می‌کنند، کمک‌های بشردوستانه برساند. اتحادیه اروپا گفته که بر اساس این طرح دارو، غذا و آب به ارزش حدود...