حمایت طالبان از طرح‌های توسعه‌ای در افغانستان

حمایت طالبان از طرح‌های توسعه‌ای در افغانستان

گروه طالبان اعلام کرده است که از طرح‌های ملی که به نفع مردم افغانستان و باعث توسعه شود، حمایت می‌کند و متعهد به محافظت از آن‌ها است. این گروه در خبرنامه‌ای که منتشر کرده، گفته که این طرح‌ها شامل خط انتقال گاز تاپی،...