کشته شدن طراح حمله تابستانی به مسجد ‌النبی

کشته شدن طراح حمله تابستانی به مسجد ‌النبی

در نتیجه یک درگیری در عربستان سعودی، طراح حمله تابستانی به مسجد النبی کشته شده است. بر بنیاد اعلامیه وزارت امور داخله عربستان سعودی این مرد، از دانشجویان بورسیه در نیوزیلند بوده که تحصیلات خود را رها کرده بود تا به گروه...