نبود طب عدلی و معیاری در فراه صدور حکم درست قضایی را مشکل میکند

نبود طب عدلی و معیاری در فراه صدور حکم درست قضایی را مشکل میکند

مسئولان در دادگاه ولایت فراه، کمبود کارمند در بخش طب عدلی را علت کندی در کار این نهاد عنوان کرده اند.   «اجمل عرب زی» رئیس دادگاه استیناف فراه گفت که نبود نظر دقیق طب عدلی، صدور حکم از سوی این دادگاه را با مشکل مواجه...