برنامه طبابت از راه دور در افغانستان تطبیق خواهد شد

برنامه طبابت از راه دور در افغانستان تطبیق خواهد شد

مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند که سالانه تعداد زیادی از شهروندان کشور برای درمان به خارج می‌روند، اما اکنون با عملی شدن طبابت از راه دور در آینده این رقم کاهش خواهد یافت.   «فیروزالدین فیروز» وزیر صحت...