پیکار جویان طالب: شبکه مخابراتی سلام را مورد هدف قرار می دهیم

پیکار جویان طالب: شبکه مخابراتی سلام را مورد هدف قرار می دهیم

مسئولان محلی در ولسوالی غوریان گفته اند که شبکه مخابراتی سلام از سوی پیکارجویان طالب مورد تهدید قرار گرفته است.   «فرهاد خادمی» ولسوال غوریان در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که پیکارجویان طالب مسئولان شرکت...