طالبی که پس جنگ به دام پولیس هرات افتاد

طالبی که پس جنگ به دام پولیس هرات افتاد

کمین طالبان برای حمله به کاروان نیروهای پولیس ملی در ولسوالی پشتون زرغون هرات ناکام ماند. غلام سخی حسینی فرمانده امنیه این ولسوالی به تلویزیون چکاد گفت که گروهی از مخالفان ساعت ۹:۳۰ پیش از ظهر روز گذشته در منطقۀ کاریز...